HƯỚNG DẪN THÀNH VIÊN CỦA LIBRI
#1. Yêu cầu trả sách
Bạn có thể trả sách để thuê quyển mới hoặc tạm dừng dịch vụ
#2. Thuê sách mới
Libri sẽ thu hồi sách bạn đang giữ và gửi bạn quyển tiếp theo
#3. Nạp ngày thuê
Đừng để trải nghiệm thuê sách của bạn bị ngắt quãng, hãy duy trì số dư ngày thuê cho tài khoản của bạn
HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG MỚI
#1. Thanh toán khoản đặt cọc
Khoản đặt cọc này để hỗ trợ Libri trong các trường hợp hư hỏng hay mất sách, sẽ được hoàn lại cho bạn sau thời gian trải nghiệm miễn phí
#2. Thuê sách lần đầu
Tận hưởng 60 ngày thuê sách của Libri miễn phí, chọn quyển sách bạn ưng ý nhất nhé