Daniel Kahneman – Thinking, Fast and Slow – 2 Hệ Thống Trong 1 Siêu Máy Tính

Tài khoản
Libri chào bạn!

Hãy theo dõi Libri để nhận các thông báo về sách mới, và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.