Gói nạp ngày thuê

Gói 90 ngày

Bắt đầu trải nghiệm Libri
VND 399
K
 • 60 ngày dùng thử
 • 90 ngày thuê sách
 • Không giới hạn thời gian giữ sách
  (1 quyển / lần thuê)

Gói 365 ngày

Trở thành khách hàng thân thiết của Libri
VND 699
K
 • 60 ngày dùng thử
 • 365 ngày thuê sách
 • Không giới hạn thời gian giữ sách
  (1 quyển / lần thuê)
 • Giảm giá 10% cho năm tiếp theo
BEST SELLER

Gói 180 ngày

Trở thành khách hàng của Libri
VND 499
K
 • 60 ngày dùng thử
 • 180 ngày thuê sách
 • Không giới hạn thời gian giữ sách
  (1 quyển / lần thuê)
 • Giảm giá 5% cho năm tiếp theo
Đang tải …

 Sách mới

Tài khoản
Libri chào bạn!

Hãy theo dõi Libri để nhận các thông báo về sách mới, và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.